Rechtsgebied

Personen en familierecht

Het persoon- en familierecht in Nederland is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezig houdt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken i.v.m. de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het personen- en familierecht gaat daarmee over relaties tussen gehuwden of samenwonende, tussen kinderen en hun ouders of tussen broers en zusters. Er zijn regels in de wet vast gelegd die hier over gaan hoe deze relaties moeten worden aangegaan of kunnen worden ontbonden door echtscheiding of verbreking van het geregistreerd partnerschap, samenleving of overlijden.

Het beëindigen van die relaties is veelal een emotioneel proces waarbij ook financiële belangen een grote rol kunnen spelen. Daarnaast is de zorg voor de kinderen en hun toekomst van groot belang. Het is daarom ook in uw belang en in dat van uw kinderen, dat u op deskundige wijze wordt geholpen met al uw vragen waarbij er aan een oplossing van de problemen kan worden gewerkt. Rian de Vries kan u hierbij op uitstekende wijze helpen en begeleiden.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding of verbreking van de samenleving blijft altijd de grootste zorg van de ouders, het welzijn van de kinderen. Ouders willen niet dat hun kinderen de dupe worden van de echtscheiding of de verbreking van de samenleving, maar soms is het door alle emoties heel erg moeilijk voor ouders om samen nog tot afspraken te komen over de verdeling van alle zorg- en opvoedingstaken. Toch is het noodzakelijk om dit op juiste wijze vast te leggen in een wettelijk voorgeschreven ouderschapsplan.

Een goed opgesteld ouderschapsplan is de basis waarmee ouders in de echtscheiding als ouders gezamenlijk verder kunnen nadat zij de relatie als man en vrouw hebben beëindigt. In dit ouderschapsplan kunnen alle regelingen worden vastgelegd over de contacten tussen de ouders en de kinderen, tussen de kinderen onderling, maar ook het financiële gedeelte.

Juridisch adviesbureau Rian de Vries streeft ernaar om met beide ouders tot afspraken te komen, maar ook afspraken waarbij de kinderen worden gehoord. Als coach kan Rian de Vries de kinderen op juiste wijze begeleiden zodat zij in staat zijn om duidelijk een eigen stempel te kunnen zetten op het ouderschapsplan, want het ouderschapsplan gaat grotendeels over henzelf. Wettelijk is het ook geregeld dat de kinderen constructief mee moeten werken aan het totstandkoming van het ouderschapsplan, waarbij hun mening als erg belangrijk zou moeten meetellen.

Alimentatie

In iedere echtscheidingssituatie zal de vraag naar voren komen hoeveel en voor hoelang er betaalt moet worden. Het kan daarbij gaan om kinderalimentatie of partneralimentatie.

Kinderalimentatie is een bijdrage die beide ouders moeten leveren aangezien beide ouders verantwoordelijk zijn voor de kosten van de kinderen. De onderhoudsplicht is in de wet vastgelegd. Ten aanzien van de partneralimentatie geldt een zorgplicht tussen partners onderling. Ook dit is in de wet vastgelegd.

Voor de berekening van kinder- en partneralimentatie zijn twee verschillende methodes ontwikkeld. Deze methodes zijn beide gebaseerd op de draagkracht en de behoefte. Draagkracht en behoefte zijn termen die in de wet zijn opgenomen, maar die voor iedereen heel verschillend kunnen zijn. Geen enkele is hetzelfde. Rian de Vries kan u wegwijs maken in dit financiële doolhof van regels en richtlijnen.

Vanwege het fiscale arbeidsverleden van Rian de Vries, is zij in staat om juiste berekeningen te maken ook indien er bijvoorbeeld een onderneming betrokken is bij de echtscheiding. Juridisch adviesbureau Rian de Vries beschikt over kennis die u nodigt heeft en kan hierin uitstekend adviseren. Indien zo nodig worden er natuurlijk procedures gevoerd met betrekking tot kinder- en partneralimentatie, maar de voorkeur gaat ernaar uit om in goed overleg tot een regeling te komen.

Verdelen of verrekenen

Bij het aangaan van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenleving staan mensen vaak niet stil bij de financiële gevolgen die dit allemaal met zich mee zou kunnen brengen. Zelfs als er huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan (die overigens in de praktijk vaak niet worden nageleefd) kunnen er toch financiële gevolgen zich voordoen die mensen niet van te voren hadden bedacht. Meestal weten mensen vaak niet meer wat ze ten tijden van het huwelijk hebben afgesproken.

Bij het eindigen van het huwelijke of het stuklopen van een relatie lopen mensen vaak tegen de financiële en wettelijke gevolgen aan die dan onder deskundige begeleiding van Rian de Vries tot een goed eindresultaat gebracht kunnen worden. Van groot belang is altijd dat de cliënt of beide partijen zelf zo goed mogelijk oplossingen vinden, uiteraard onder deskundige begeleiding.

Schuiven naar boven