Podcasts

De podcasts die u hier kunt gaan beluisteren geven een richtlijn voor het echt scheiden. Of dit nu van uit een huwelijk, een samenleving of andere vorm van een affectieve relatie is. Het geeft u een algemeen beeld over hoe de verschillende fases in het proces van het echt scheiden kunnen verlopen en wat u kunt doen om er zelf zo goed mogelijk doorheen te komen.

De podcasts bestaan uit verschillende delen die afzonderlijk van elkaar te beluisteren zijn. Zo zal de voorbereiding van het echt scheiden behandeld worden, dit weer onderverdeeld in verschillende onderwerpen als het ouderschapsplan, de kinderalimentatie en partneralimentatie. Ook de boedelverdeling komt aan de orde. Tenslotte zal de definitieve stap tot echt scheiden en de uitwerking hiervan uitgelegd worden. Alles in de algemene vorm. U kunt ook een aantal gesprekken beluisteren waarin ervaringen worden uitgewisseld in de vorm van een interview met hulpvragers. Hierdoor kunt u wellicht van hun ervaringen leren en er uw eigen voordeel mee doen.

Persoonlijk advies

Echter iedere situatie is uniek en heeft misschien net iets meer of minder nodig dan de normale procedure. U kunt behoefte hebben aan een op uw persoonlijk probleem toepasbare oplossing. Daarom kunt u de podcasts gebruiken als richtlijn, maar kan ik u een op uw eigen persoonlijke situatie toegepaste oplossing, online toezenden. Hiervoor dien ik natuurlijk wel te beschikken over uw eigen beschrijving en commentaar.

Voor dit advies reken ik een tarief, maar de podcasts zijn geheel gratis. Verder kunt u gratis advies verkrijgen bij het Juridisch loket. Deze gratis adviezen zullen helaas vaak niet op uw persoonlijke situatie toepasbaar zijn, maar ook algemeen van aard zijn. Persoonlijke begeleiding kan ik u bieden.

Schuiven naar boven