Over ons

Bij Juridisch adviesbureau Rian de Vries staat vooral de cliënt centraal. Het bureau kan betaalbare rechtshulp bieden, waarbij de kwaliteit en de betrokkenheid voorop staan. De persoonlijke kant van uw probleem krijgt, naast de belangrijke juridische kant, veel aandacht. U kunt rekenen op begripvolle maar vooral duidelijke uitleg en op maat gesneden juridische hulp voor uw probleem.

Oriënterend gesprek

Indien u wordt geconfronteerd met een familierechtelijk probleem waar u geen raad mee weet, dan geven wij u eerst een duidelijk advies. In dit gesprek wordt het juridische probleem geanalyseerd en het vervolg traject besproken, samen met de te verwachten kosten en de haalbaarheid van een oplossing.

Vervolg traject

Misschien bent u al op weg geholpen door het oriënterende gesprek en zal daarna in het vervolg traject een procedure opgestart moeten worden. Wellicht moeten er eerst berekeningen gemaakt worden of is hulp van een andere instantie noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen. Een advies of doorverwijzing kan onderdeel zijn van het vervolg traject.

De jurist van het bureau, mevrouw Mr. Rian de Vries, heeft een duidelijke geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw vertrouwenspersoon.

Mevrouw Mr. Rian de Vries wordt in haar werkzaamheden deskundig bijgestaan door mevrouw Eva Eelsing. 

Schuiven naar boven